A mixek.hu tiszteletben tartja a szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat, és Öntől is ugyanezt várja el. Megalkottunk néhány alapszabályt, amelyeket Önnek is követnie kell a Szolgáltatás használata során, ezáltal biztosítva, hogy a mixek.hu mindenki számára élvezhető maradjon. Ön köteles követni ezeket a szabályokat, és másokat is bátorítania kell ugyanerre. A következők semmilyen okból nem engedélyezettek:

 1. a mixek.hu szolgáltatás vagy a Tartalmak bármely részének másolása, továbbadása, többszörösítése, „bemásolása” rögzítése, továbbítása, nyilvános előadása vagy megjelenítése, közvetítése vagy nyilvánossá tétele, illetve a mixek.hu szolgáltatás vagy a Tartalom más módon történő felhasználása, amely nem kifejezetten engedélyezett a Megállapodás vagy a vonatkozó törvények értelmében, vagy egyéb módon sérti a szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat (pl. a szerzői jogot) a mixek.hu szolgáltatásban vagy a Tartalomban, illetve ezek bármely részében;
 2. a mixek.hu szolgáltatás arra való felhasználása, hogy olyan helyi fájlokat importáljon vagy másoljon le, amelyek ilyen módon történő importálására vagy lemásolására nem jogosult;
 3. a gyorstárba kerülő Tartalmak másolatának továbbítása egy jogosultsággal nem rendelkező Készülékről bármilyen másik Készülékre, bármilyen formában;
 4. a mixek.hu szolgáltatás, a Tartalom vagy ezek bármely részének visszafejtése, szétfejtése, részekre szedése, módosítása vagy származékos művek létrehozására történő felhasználása, kivéve a vonatkozó törvények által megengedett mértékben. [Ha a vonatkozó törvények lehetővé teszik az Ön számára, hogy a mixek.hu szolgáltatás vagy a Tartalmak bármely részét visszafejtse, ahol erre van szükség egy független, a mixek.hu szolgáltatással vagy egy másik programmal együttesen működtethető program létrehozásához szükséges információk kinyerésére, akkor az ilyen tevékenységek révén kinyert információkat (a) csak az alább részletezett célra használhatja fel, (b) nem teheti közzé és nem továbbíthatja a mixek.hu előzetes írásos beleegyezése nélkül semmilyen külső fél felé, akikkel szükséges azt közzétenni és továbbítani a cél elérése érdekében, valamint (c) nem használhatják fel olyan szoftver vagy szolgáltatás létrehozására, amely lényegében hasonló megjelenésű, mint a mixek.hu szolgáltatás vagy a Tartalmak bármely része];
 5. a mixek.hu, annak licencadói és bármely külső fél által a Tartalmak és a Szolgáltatás védelme érdekében használt technológiák megkerülése;
 6. a mixek.hu szolgáltatás vagy a Tartalmak bármely részének értékesítése, bérbeadása, allicencelése vagy lízingbe adása;
 7. a mixek.hu vagy annak licencadói által alkalmazott területi korlátozások megkerülése;
 8. a lejátszási számlálók és, követésszámlálók mesterséges növelése és a Szolgáltatás egyéb módon történő manipulálása a következők által: (i) robotok, parancsfájlok és egyéb, automatizált folyamatok; (ii) bármilyen formájú (pénzügyi vagy egyéb) kompenzáció biztosítása vagy elfogadása, illetve (iii) bármilyen egyéb mód;
 9. szerzői jogokra, márkajelzésekre és egyéb szellemi tulajdonokra vonatkozó, a Tartalmakban vagy a Szolgáltatásban megjelenő vagy a Szolgáltatáson keresztül biztosított értesítések eltávolítása vagy módosítása (a Tartalmak tulajdonjogának jelei vagy a Tartalmak forrása elrejtésének vagy módosításának célját is beleértve);
 10. A mixek.hu Szolgáltatásban a reklámok megkerülése vagy letiltása, vagy a mixek.hu Szolgáltatásban a reklámok letiltására szolgáló eszközök készítése vagy terjesztése;
 11. a jelszó megadása bármely más személynek vagy bármely más személy felhasználónevének és jelszavának használata;
 12. a mixek.hu szolgáltatás „bejárása” vagy bármely automatizált mód használata (a robotokat, kaparókat és webbejárókat is beleértve) információk megtekintésére, elérésére vagy a mixek.hu alkalmazásból vagy a mixek.hu szolgáltatásból történő begyűjtésére;
 13. felhasználói fiók vagy lejátszása lista eladása vagy pénzügyi vagy egyéb kompenzáció másként történő elfogadása vagy felajánlása egy felhasználói fiók vagy lejátszási lista vagy a felhasználói fiókban vagy lejátszási listában foglalt tartalmak nevének befolyásolása érdekében, illetve
 14. a Tartalmak mesterséges promotálása automatizált módszerekkel vagy egyéb módon.

Kérjük, tartsa tiszteletben a mixek.hu szolgáltatást, a Tartalmak tulajdonosait és a mixek.hu szolgáltatás többi felhasználóját. Ne vegyen részt olyan tevékenységekben, ne tegyen közzé olyan Felhasználói tartalmakat, és ne regisztráljon és/vagy használjon olyan felhasználónevet, amely a következőkkel jellemezhető tartalmat jelent vagy ilyen tartalmat rejt magában:

 1. sértő, visszaélésre alkalmas, becsületsértő, szeméremsértő, fenyegető vagy obszcén;
 2. törvénytelen vagy bármilyen törvénytelen tett promotálására vagy elkövetésére szánt, a mixek.hu vagy egy külső fél szellemi tulajdonjogának, adatvédelmi jogának és szabadalmi jogainak megsértéseit is beleértve;
 3. tartalmazza az Ön jelszavát, vagy szándékosan tartalmazza bármely más felhasználó jelszavát, vagy szándékosan tartalmazza külső felek személyes adatait, vagy ilyen személyes adatok kinyerésére szánják;
 4. rosszindulatú tartalmakat, pl. kártevőket, trójai programokat vagy vírusokat foglal magában, vagy egyéb módon befolyásolja bármely felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését;
 5. mások zaklatására vagy terrorizálására szánt vagy valóban zaklat vagy terrorizál másokat;
 6. másik felhasználót, személyt vagy vállalatot személyesít meg vagy hamis fényben tünteti fel az Ön másik felhasználóval, személlyel vagy vállalattal fennálló kapcsolatát , vagy egyéb módon megtévesztő, hamis, megtévesztő vagy félrevezető;
 7. nem kívánt tömeges e-mailek vagy kéretlen levelek (a továbbiakban: „kéretlen levél”), levélszemét, lánclevél vagy hasonlók egyéb formájának továbbítását foglalja magában;
 8. kereskedelmi vagy értékesítési tevékenységet foglal magában, pl. hirdetést, promóciókat, versenyeket, sorsolásos játékokat vagy piramisjátékokat, amelyeket a mixek.hu nem hagy jóvá kifejezetten;
 9. kereskedelmi termékekre mutató hivatkozásokat tartalmat, ilyenekre hivatkozik vagy egyéb módon promotál kereskedelmi termékeket vagy szolgáltatásokat, mely alól kivételt képeznek a mixek.hu által kifejezetten jóváhagyott esetek;
 10. befolyásolja a mixek.hu szolgáltatás működését, vagy bármilyen módon megszakítja azt, illetve megváltoztatja, megszakítja vagy megkísérli megfigyelni, szkennelni vagy tesztelni a Szolgáltatás vagy a mixek.hu számítógépes rendszereinek, hálózatának, felhasználási szabályainak vagy a mixek.hu biztonsági összetevőinek, hitelesítési intézkedéseinek vagy a Szolgáltatással, a Tartalmakkal vagy azok bármely részével kapcsolatos bármely egyéb védelmi módszereinek sérülékenységeit; vagy
 11. nem felel meg a Megállapodásoknak, a mixek.hu által meghatározott módon.

Minden jog fentartva mixek.hu @ 2020 Támogatja - Felhasználási feltételek - Partnereink